Chính sách đào tạo cán bộ nhân viên công ty việt đức

Đăng vào lúc 02/12/2019
(Việt Đức) - Với nhận thức sâu sắc: “Nhân tố con người là yếu tố quyết định của mọi thắng lợi”, đặc biệt là trong giai đoạn thị trường BĐS và xây dựng có nhiều biến động, nhiều năm qua, Việt Đức luôn chú trọng tới công tác đào tạo và bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ công nhân viên (CBCNV).
 
Coi trọng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng là điều kiện tiên quyết để công ty có thể tồn tại cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh. Với mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ của nguồn nhân lực, Công ty Cổ phần XNK & Xây Dựng Việt Đức đã xây dựng Quy trình đào tạo nhằm đảm bảo thực hiện việc đào tạo một cách khoa học, hệ thống và mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực còn nhằm mục đích: xây dựng, giữ gìn và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty, qua đó thu hút nhân tài vào làm việc góp phần cùng Việt Đức phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 
VIỆT ĐỨC - Hình ảnh đào tạo kỹ năng khai thác thông tin, tiếp cận Dự án và kỹ năng đàm phán
Buổi đào tạo về kỹ năng khai thác thông tin, tiếp cận Dự án và kỹ năng đàm phán
 
Với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh dự án Nhà thầu Việt Đức luôn đảm bảo cho toàn bộ nhân viên được đào tạo để có đủ năng lực chuyên môn thực hiện tốt công việc được giao. Các chương trình đào tạo đa dạng và phong phú, được cung cấp dưới các hình thức: đào tạo thông qua công việc, tự học, thuê ngoài hay tham gia các buổi hội thảo của đối tác trong và ngoài nước. Cán bộ nhân viên của Công ty được hỗ trợ về tài chính và khuyến khích duy trì việc không ngừng học tập cũng như được cung cấp các cơ hội phát triển tương ứng.
  
VIỆT ĐỨC - Hình ảnh buổi đào tạo nội bộ cho CBKD
Buổi đào tạo nội bộ cho Cán bộ Kinh Doanh
 
Một số chương trình đào tạo chính của Việt Đức:
 – Đào tạo nội bộ: Việc đào tạo, huấn luyện các kỹ năng làm việc là hoạt động đào tạo thường xuyên của Công ty Cổ phần XNK & Xây Dựng Việt Đức, chương trình đào tạo chủ yếu tập trung bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng chuyên môn về các quy trình, sản phẩm và kỹ năng đàm phán, đấu thầu dự án,… cho cán bộ công nhân viên. 
 – Đào tạo bên ngoài: Căn cứ vào nhu cầu công việc, CBNV sẽ được lựa chọn cử đi tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu. 
 
VIỆT ĐỨC - Hình ảnh trainning đấu thầu & kỹ năng lập hồ sơ thầu
Cán bộ Kinh Doanh được cử đi tham gia khóa đào tạo đấu thầu và kỹ năng lập hồ sơ thầu
 
VIỆT ĐỨC - Hội thảo kính AGC
Hội thảo kính AGC của đối tác
 
VIỆT ĐỨC - Hình ảnh training sản phẩm kính Pilkington của đối tác VFG
CBNV Việt Đức tham gia buổi training về sản phẩm kính Pilkington của đối tác VFG
 
VIET DUC - Hội thảo kính NSG
CBNV Việt Đức tham gia hội thảo kính của tập đoàn NSG
 
Bên cạnh các hình thức đào tạo nêu trên, trong quá trình làm việc, các CBNV của Công ty luôn có sự trao đổi, thảo luận để cùng học hỏi, tiếp cận công nghệ mới và nâng cao trình độ chuyên môn.
 
Đối tác